Музички кифли

Мајка и син го имаат рецептот за музички кифли. Со ваков тандем, којзнае колку добри кифли ќе излезат.