Драма

Ваква драма до сега не сте виделе. Видра бега од кит Орка и се качува на мало рибарско бродче. Момакот што го вози не може да го мрдне бродчето од местото затоа што сега видрата е на него и орката кружи околу истото.