Зошто не треба да имаш долги нокти!?

Освен ако свириш на гитара и немаш трзалица, долгите нокти немаат некоја посебна корист за тие што ги пуштаат. На пример цурава не може да си ја извади картицата ради ноктите.