Ново

Пожарникар се протнува низ скала со се опрема

Пожарникар демонстрира низ каква обука поминуваат се со цел да стигнат до најнедостижните предели кога некој е во опасност. Протнување низ отвор тесен колку скала? Нема проблем за искусен пожарникар.