Ново

Кавадарци после панаѓур

Панаѓурите се едни од местата каде луѓето можат да се дружат, купуваат и радуваат, но што останува после тоа? На ова прашање имаме одговор во слики.

*Извор:@Milaceski