Ново

Работно место ракоплескач

Ги знаете оние што секогаш стојат позади некој политичар и не знаат што со себе? Епа типов изгледа работа му е да ракоплеска, само што многу е нестрплив да започне.