Ново

Зошто не треба секој да ракува со моторна пила

Колку само среќа имаше човеков да не заврши ова со несреќен случај. Не е секој способен да работи со моторна пила, а што се обидуваше да направи, нема ни да нагаѓаме.