Како каса пијан комарец?

И додека нас не касаат трезни комарци кои немаат проблем да те направат решето, еве како изгледа комарец кој не може да погоди вена. Сирот тој.