Не е секој за во армија

Во Италија прават демонстрација на пукање топ, со публика, со се. Арно ама војничката некако не се снаоѓа баш најдобро. За некои ствари изгледа е потребно машка рака.