Ново

Никола Груевски се појави во Будимпешта

Поранешниот премиер Никола Груевски после долго време се појави во Будимпешта и тоа не било каде туку на билборд на бандера. Уште некој што разбира унгарски да ни преведе што пишува на билбордот, би му биле благодарни.

*Извор: @1Aleksandar