Ново

Каква налепница ќе добие овој автобус на ЈСП?

За цел спречување на загадување на воздухот, властите сакаат да воведат налепници на возилата и тоа црвена, жолта и зелена. Автомобилите кои ќе имаат црвена налепница ќе бидат исклучени од сообраќај кога воздухот е многу загаден, но нас не интересира каква налепница ќе добијат автобусите на ЈСП кои чадат вака?