Бил Гејтс извади тегла со измет на сцена

Откако го напушти Микрософт, Бил Гејтс главно се преокупирал со тоалети и можноста за подобри санитарни услови во сиромашни земји. Тој сега работи на обработка на измет од луѓе со цел да се добие електрична енергија и чиста вода. Све, све, али тоа со теглата измет на сцена ич не му требаше.