Не се само жените лоши шофери

Кога некој ќе рече дека жените се лоши шофери, не е сосема во право, бидејќи постојат лоши шофери и кај мажите. Еве еден таков. Како само не успеа да го види столбот, да ми е да знам.