Ново

Како Никола Груевски го одбрани докторатот? (видео)

Поранешниот премиер, Никола Груевски, денес го одбрани докторатот на тема „Економските ефекти на различните видови меѓународни текови на капитал, со посебен осврт на Република Македонија“. Бидејќи не беше дозволено снимање и фотографирање, а со оглед боксерското минато на поранешниот премиер, претпоставуваме дека одбраната изгледала вака.