Мисирка влезе во Тмобиле, се покака и излезе

Мисирка влезе во продавница на Тмобиле во Бостон, се покака на среде и си избега надвор. И после муштеријата е увек во право. Како па да не.