Пливање со делфини

Момак користи посебно возило со кое може да се нурка со делфини и наидува на јато делфини. И после како да не му љубомориш?