Како изумреа кавалерите

Хокеар здогледува преслатко девојче и сака да и го даде пакот како сеќавање од натпреварот. Арно ама возрасните место на неа, првин им го даваат пакот на машките деца. Што ти се вика дискриминација.