Сон на секој Грк

Секој народ има најразличен сон. Покрај тоа Македонија да го смени името, сон на секој Грк е сигурно и ваква машинерија за берење маслинки. Тресење, берење и чистење во едно. Абе мераци.