Ново

Најлошата глума во еден фудбалски натпревар

Фудбалерите знаат да бидат глумци кога треба да се добие слободен удар или пенал. Понекогаш глумата е толку лоша што и од далеку се гледа дека нема никаква повреда, освен нели ако судијата е пристрасен.