Од овој не би купил риба

Момаков нашол начин како полесно и побрзо да ја ичисти уловената риба. Лоша страна е што освен компресор употребува и стапало како држач.