Во лош момент, на лошо место

Момаков поправал плински уред за греење во локално кафе. За негова несреќа на неколку метри од него, работници бушеле улица и погодиле електрична инсталација по што направиле таков куршлус да момаков едвај успеал да се спаси.