Сумо борење во успорена снимка

Сумо борачите се едни од најтешките борачи, барем по килажа. Момциве решиле нивните борби да ги снимаат во успорена снимка за да видат што точно се дешава. Се дешава многу таласање, што може друго да се деси.

Ептен популар