Австралија води војна со картони

Австралијанците развиле многу интересна традиција во која прават маски, штитови и оружје од картони и потоа се соочуваат еден со друг. Поентата е на крајот да се искинат сите картони и добро да си поминат. Нормално, после го чистат местото, за разлика од други држави.