Не ми ја пипај верверичката

Питбул и верверичка се најдобри другари и питбулот остава верверичката да му се качи на глава, но ни под разно не остава мачката да ја допре верверичката. Што ти се вика прав другар.