Ново

Тејзер не е за глупи луѓе

Момак купил тејзер и решил да снима видео како се цепа пред другите дека има тејзер. Далеку подобро ќе беше да знаеше за спроводливоста на струјата и металот.

Ептен популар