Пирана место ножици за кроење лозје

Пираните се познати како месождери кои имаат многу остри заби. Момаков ќе ви го демонстрира тоа одблиску. Уствари пираната е многу корисна ако некад треба да кроиш лозје, а немаш адекватни ножици.

Ептен популар