Како киваат во светот?

Во различни држави постојат различни навики, па така и за кивање. Погледнете кој извик го користат луѓето од различни краишта на светот кога ќе кивнат.