Ново

Птиците го чуствуваат земјотресот пред да се случи

Видео од земјотрес во Америка кој покажува како реагирале птиците неколку секунди пред да се случи земјотресот. Плавата боја е наглиот лет на птиците, за кои се претпоставува дека ги почуствувале вибрациите и затоа изреагирале така.