Следно

Судија нареди на обвинетиот да му се стави трака на уста за да замолкне

Судијата не можеше веќе да трпи како обвинетиот и покрај повеќето опомени да прекине да збори, не го послуша и продолжи да мумла, па нареди полицајците да му стават изолир трака на устата. Ова до сега не се случило ниту во една судница во светот.

Коментари