Следно

Колку години рече дека имам?

Стариот има 98 години, но велат кога ти е интересно годините не се бројат, па така тој мисли дека има 79. Инаку роден е 1919 година и запазете ја реакцијата кога синот му кажува колку всушност години има.

Коментари

Ептен популар