Следно

Како најбрзо да ги научиш хемиските елементи

Периодниот систем на елементите содржи 118 хемиски елементи и да бидеме реални многу е тешко да ги запаметиш сите. Момциве смислиле како преку песна да го олеснат тој процес. Кој ја научи песнава, алал да му е.

Коментари

Ептен популар