Следно

Си го бараше и си го доби

На ултимејт фајт помеѓу жени едната натпреварувачка цело време ја предизвикуваше другата. На крај кога доби нога во глава не знаеше каде е. Ова е доказ дека кој си го бара, ќе си го добие.

Коментари

Ептен популар