Пуши како Турчинка

На сите ни е позната изреката „пуши како Турчин“, но кога девојката многу сака цигари, дали таа пуши како Турчинка?

Ептен популар