Ново

Твит - Влашка математика

Ако имаш 10 јабуки и пола му дадеш на брат ти, колку ќе ти останат?

Ептен популар