Ново

Што е грешно во сликава?

И колку време ви требаше за да ја уочите грешката? :)

Ептен популар