Ново

Македонија е направена во Кина

Кој би рекол, дека Кина ќе се замара со нас.

*Извор: Игор

Ептен популар