Ново

Колку луѓе има во собата

Ако во собата сме Јас, Ти, Тој, Ние, Вие, Тие... колку луѓе има во собата?

Ептен популар