Ново

Од каде е снаата?

Стариве појма немаат...  :)

Ептен популар