Ново

Ако може некој да ја дешифрира заканава

Кој ја разбра, нека ни помогне да ја дешифрираме заканава.

*Извор: @darkhour_seeker

Ептен популар