Ново

Како ќе пишуваа денешните портали за Стамена

Ако случката на Стамена од песната „Што имала к`смет Стамена“ се случеше денес, вака ќе известуваа македонските портали.

Ептен популар