Ново

Што ни учат децата

Кога во учебник има вакви грешки, не е ни чудо што после и децата не знаат.

Ептен популар