Ново

Како реагираа пензионерите на годишното обраќање на претседателот

Годишното обраќање на претседателот можеше да се проследи и преку интернет. Погледнете што највеќе ги интересираше пензионерите да слушнат.

Ептен популар